Thành tựu và giải thưởng

Sáng 02/4/2017, Bà Nguyễn Thùy Hương – Giám đốc Công ty CP Ngọc trai Hạ Long tham dự Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức.

Xem chi tiết
18/12/2020

Ngày 24/3/2017, bà Nguyễn Thùy Hương - Giám đốc Công ty CP Ngọc Trai Hạ Long tham dự Hội nghị Doanh nghiệp khu vực Duyên hải phía Bắc năm 2017 tại Hải Dương do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức

Xem chi tiết
18/12/2020

Tại Hội nghị, Công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long là 1 trong 17 doanh nghiệp vinh dự được nhận Giấy khen có Thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành du lịch năm 2016 của Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Xem chi tiết
18/12/2020

Tại Lễ tuyên dương, Công ty CP Ngọc trai Hạ Long vinh dự là 1 trong 15 doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện nội dung Bộ quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long" năm 2016 được tuyên dương và khen thưởng.

Xem chi tiết
18/12/2020

Tối 7-10, tại Hải Phòng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10) và tôn vinh 18 doanh nhân tiêu biểu khu vực duyên hải phía bắc năm 2016.

Xem chi tiết
18/12/2020