Báo chí viết về Ngọc trai Hạ Long

Đánh giá nghiệm thu mô hình sản xuất giống trai môi vàng

Ngày 20/9/2013, tại cơ sở ương nuôi trai môi vàng thuộc khu vực đảo Bồ Hòn, phường Hùng Thắng, TP Hạ Long, công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu mô hình sản xuất giống trai môi vàng thuộc dự án NTMN “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm trai môi vàng để lấy ngọc (Pinctada maxima), thực hiện từ năm 2012 tại Quảng Ninh” (Công ty là đơn vị chủ trì thực hiện; Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hiền chuyển giao công nghệ; ông Tạ Duy Sánh làm chủ nhiệm dự án).


Họp Tổ đánh giá, nghiệm thu

Tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu có đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, các phòng chuyên môn huyện Vân Đồn và đơn vị chủ trì thực hiện.

Trai Môi vàng là đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao, giống trai này kích cỡ và khối lượng viên ngọc nuôi cấy thu được lớn hơn rất nhiều so với giống trai Mã thị của địa phương, màu sắc đa dạng, chất lượng ngọc tốt, đang được thị trường ưa chuộng, hiện trên cả nước mới chỉ có 02 đơn vị nuôi loài trai này là Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Hiền tại Phú Quốc và Công ty Cổ phần Ngọc trai Hạ Long Quảng Ninh.


Kiểm tra con giống trai Môi vàng cấp 2
Sau 14 tháng thực hiện dự án (từ tháng 6/2012 đến tháng 8/2013), đơn vị chủ trì thực hiện đã tiếp thu công nghệ chuyển giao và triển khai thành công mô hình sản xuất giống trai môi vàng với tổng số con giống cấp 2 (kích thước từ 10-15mm) là 701.092 con, đạt 100,16% yêu cầu của Dự án (700.000 con).

Các thành viên trong Tổ đánh giá cao kết quả đạt được của mô hình, đồng thời tham gia ý kiến để đơn vị chủ trì bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, cũng như rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai các mô hình nuôi thương phẩm, nuôi cấy ngọc của dự án đạt kết quả cao./.

Phòng quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở
(nguồn Cổng thông tin điển tử tỉnh Quảng Ninh)

18/12/2020