Báo chí viết về Ngọc trai Hạ Long

Ngọc trai Hạ Long cùng Mr Jon Voigtman qua USA

        Mr Jon Voigtman, một trong những tên tuổi lừng danh với các vị trí trong Tập đoàn tài chính Ocwen, Chứng khoán HSBC, Goldman Sachs và Lehman Brothers của đất nước Mỹ.

voigtman.jpg

 

 

Hiện tại, Mr Jon là Giám đốc điều hành,  Cán bộ cao cấp tại RBC Capital Market ở Bahamas.

Ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự được ông và gia đình đến tham quan và tin tưởng sử dụng sản phẩm  Ngọc trai Hạ Long của chúng tôi.

JION 2.jpg

JION POST.jpg

 

 

 Mang trong mình giá trị của di sản Thiên thiên thế giới Vịnh Hạ Long- Ngọc trai hạ Long tự tin khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường thế giới.

 

18/12/2020