Báo chí viết về Ngọc trai Hạ Long

Ngọc trai Hạ Long trên Chương trình thời sự của Kênh truyền hình Tiếng nói Việt Nam VOV TV

https://www.youtube.com/watch?v=UCI-L6Oj3pA 

18/12/2020